U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Colums:    https://www.zbvo.nl/kennisbank/

 

Publicaties:

Marfan syndroom en sportbeoefening
K.M. Kamperman
Chroniek en Bewegen 1990;1:11‑14
  
Blijf er niet mee rondlopen
-een boekje over ongewenste intimiteit, seksueel geweld en geslachtsziekten‑
K.M. Kamperman
InterCollege; Den Haag, 1991
 
Syndroom van Marfan en sportbeoefening
K.M. Kamperman, F.J.G. Backx, W.L. Mosterd
Geneeskunde en Sport 1992;25(2);54‑63
  
Syndroom van Marfan en sport
K.M. Kamperman
Stichting Het Zieke Kind in Beweging, Utrecht 1995
  
Depressie en sportief bewegen
R.J. Bosscher, K.M. Kamperman en R. van Dijk
Uitgave NISG, Oosterbeek 1996

De sociaal geriater als partner van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige
K.M. Kamperman
Sociale Psychiatrie 1998;17(51):42-44
 
Bibliografie Sociale Geriatrie 1997 - 1999
Samenvattingen van de voor de sociale geriatrie relevante wetenschappelijke literatuur
Werkgroep bibliografie
NVvG, Utrecht 1998, 1999
 
Het delirium? Opname in het algemeen ziekenhuis, niet in het psychiatrische
AJM Stroomer-van Wijk, K.M. Kamperman
Ned.Tijdschrift v. Geneeskunde 2000;144(29): 1422-23          
 
De Ziekte van Alzheimer, diagnostiek en medicamenteuze behandeling. Richtlijnen voor de praktijk.
Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen
Utrecht, CVZ; 2000
 
GSM en UMTS stralingsrisico’s
K.M. Kamperman
Nieuwsbrief Stichting HAN, Amsterdam. 2005;3: 8-10
 
Psychotische stoornissen bij ouderen.
Kamperman KM, Verkaaik AJB. In: Verkaaik AJB en Luijendijk HJ. Handboek sociale geriatrie.
Leusden, De Tijdstroom 2006
 
Juridische context van sociaal geriatrisch werken
Rorije HJ, Kamperman KM.  In: Verkaaik AJB en Luijendijk HJ. Handboek sociale geriatrie.
Leusden, De Tijdstroom 2006
 
To know or not to be. Proefschrift in discussie over wilsbekwaamheid bij dementie
K.M. Kamperman en P.R.F. Elbracht
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2007;38:263-265
  
Ontwikkeling van de Sociale Geriatrie tot 1997
K.M. Kamperman
In: Canon van de Ouderengeneeskunde
DHCG, Haarlem 2012
  
Ontwikkeling van de Sociale Geriatrie vanaf 1997
K.M. Kamperman
In: Canon van de Ouderengeneeskunde
DHCG, Haarlem 2012
  
Ouderenpsychiatrie
K.M. Kamperman
In: Jüngen en Kerstens. Psychiatrie, Basiswerk V&V niveau 5
Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2013
  
Ouderenpsychiatrie
K.M. Kamperman
In: Jüngen en Kerstens. Psychiatrie, basiswerk V&V niveau 4
Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2013
 
Het Romantische Avondmaal
Verhaal van een zelfmoord
Nieuwsbrief april 2017; Landelijk Platform voor Rouw en Spiritualiteit