U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Karel Kamperman verzorgde onder andere de volgende scholingen:

 • Ouderenpsychiatrie voor verpleeghuispsychologen  (RINO NH)
 • Diagnostiek volgens de DSM-IV    (GZ opleiding Amsterdam)
 • Wetgeving in de ouderenzorg     (Breederode Hogeschool Rotterdam)
 • Psychofarmacologie voor psychologen   (Laurens en RINO NH)
 • Ouderenpsychologie     (Centrale RINOgroep, Rino Zuid)
 • Extramurale zorg voor ouderen    (Gerion, kaderopleiding sociale geriatrie)
 • Ziektekunde    (WZH Prinsenhof  verzorgenden)
 • Dementie, delier en gedragsstoornissen  (Florence Westhoff, Argos Zorggroep)
 • Juridische workshop  (klinisch geriaters i/o, casemanagers dementie)
 • Ouderenmishandeling     (Vertrouwensartsen Veilig Thuis Haaglanden)
 • Nieuwe inzichten in de Dementie diagnostiek    (Delftse huisartsenkring)
 • Interculturele aspecten in de ouderenzorg    (Specialisten Ouderengeneeskunde opleiding Nijmegen, LUMC)  
 • Omgaan met suïcidaliteit (PITSTOP)   (Parnassia Zoetermeer en Den Haag)

Karel Kamperman sprak op congressen over:

 • Medisch ambulante farmazorg voor ouderen    (KNMP 2005)
 • Cultuur als risicofactor voor depressie bij Chinezen   (NVvP 2010)
 • Leren op oudere leeftijd     (Boerhaave 2016)
 • Waarom ouderengeneeskunde      (UMC Utrecht 2016)
 • Ouderenmishandeling in de praktijk    (Boerhaave 2016)
 • Van Marokko tot China, interculturele ouderenzorg    (Verenso 2016)
 • Voltooid leven      (Doodgewoon Den Haag 2017)

Karel Kamperman is meerdere keren per jaar spreker in diverse Alzheimercafés, is columnist bij ZBVO en is enkele malen voor radio en tv geïnterviewd.