Senicon
 
 

Welkom bij Senicon

 
In Senicon is alle kennis en ervaring gebundeld van vele jaren werk met en studie van ouderen, die door meerdere beperkingen en/of ziekten dreigen blijvend afhankelijk te worden van professionele zorg.
Senicon wil door middel van voorlichting, advies en scholing de zorg voor ouderen verbeteren. De dienstverlening richt zich op de oudere zelf, op degenen die belast zijn met de zorg voor de betreffende oudere en op professionals in de zorg.
Second opinions, medische verklaringen, scholing, advies en voorlichting en uitvoerende werkzaamheden als specialist ouderengeneeskunde of interim-management behoren tot de kernactiviteiten van Senicon.
 

Wie zijn wij?

Senicon is opgericht door Karel Kamperman, specialist met 30 jaar werkervaring op vrijwel alle terreinen van de ouderenzorg.
Karel Kamperman is opgeleid als arts, sociaal geneeskundige, sociaal geriater, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en WZD functionaris. Daarnaast heeft hij vele managementcursussen gevolgd.
Hij heeft lange tijd in de GGZ voor ouderen gewerkt, voornamelijk ambulant, maar ook op geheugenpoliklinieken en in klinieken en in het management van de GGZ in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De laatste jaren werkte hij in de verpleeghuiszorg.
Hij heeft onderwijsprogramma's helpen ontwikkelen voor de opleiding tot sociaal geriater en ook voor de opleiding tot GZ psycholoog met accent ouderen.
Karel Kamperman is erkend opleider voor co-assistenten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.
Hij heeft daarnaast bijzondere deskundigheid op het gebied van wilsbekwaamheidsbeoordelingen en Chinese en Indische migranten.
Hij schreef hoofdstukken over ouderenpsychiatrie en wetgeving in leerboeken voor sociaal geriaters en verpleegkundigen en verzorgenden.
Karel Kamperman werkt samen met enkele andere artsen die uitgebreide ervaring hebben in de intramurale en extramurale ouderenzorg.
 

Dienstverlening voor Ouderen

Dokter Kamperman kan:

> ten behoeve van procedures voor mentorschap, bewindvoering, curatele of testamenten de vereiste medische verklaringen leveren als onafhankelijk arts (erkend door notariaten, banken en rechtbanken)
> consultatie bieden als deskundige bij complexe zorgvragen van individuele mensen, maar ook van specifieke doelgroepen met ouderdomsproblematiek;
> een second opinion bieden bij voorgestelde behandelingen of indicaties;
> optreden als onafhankelijk klachtenfunctionaris;
> patiënten en mantelzorgers adviseren over medische problemen en de aanpak daarvan;
> mantelzorgers wegwijs maken in het woud van regelgeving en procedures in de ouderenzorg;
> uw medicijnen met u doornemen en adviezen geven voor een onderhoud met uw eigen huisarts;
> u wegwijs maken in alle procedures om een indicatie (CIZ) te krijgen, een verpleeghuisopname te realiseren en waar u moet zijn voor ondersteuning als patiënt of mantelzorger.

Succesvolle lezingen zijn onder andere:

 • Wanneer wordt vergeetachtigheid dementie?
 • Gezond ouder worden
 • Medicijngebruik door ouderen
 • De verschillende vormen van dementie
 • Zijn er medicijnen tegen Alzheimer?
 • Naar het verpleeghuis?
 • Langer thuis blijven wonen
 • Wet- en regelgeving in de ouderenzorg
 • Ouderenmishandeling
 

Dienstverlening voor Instellingen

Karel Kamperman kan:
> ingezet worden voor tijdelijke waarneming als specialist ouderengeneeskunde met name in de psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en chronisch somatische zorg;
> interim-management bieden bij voorbeeld door te helpen om aan de IGJ- of HKZ-eisen te voldoen;
> specialisten ouderengeneeskunde ondersteunen bij de vakgroep visitatie;
> interne kwaliteits-audits uitvoeren;
> helpen bij de implementatie of doorontwikkeling van de Wet Zorg en Dwang;
> klinische lessen of maatwerkcursussen verzorgen over vrijwel alle onderwerpen betreffende de ouderenzorg, geriatrie, gerontologie en ouderenpsychiatrie;
> als onafhankelijk arts wilsbekwaamheidsbeoordelingen doen ten behoeve van procedures voor mentorschap, bewindvoering of curatele.

 

Meer lezen?

Boeken
1. Leven met Dementie (Frans Hoogeveen); BSL 2008: een zeer compleet boek voor iedereen die alles over dementie, de zorg, instellingen, juridische vragen etc wil weten. Betaalbaar!
2. Ik heb Alzheimer (Stella Braam) 2005: Ontroerend interview gedurende enkele jaren tussen dochter (journalist) en haar vader (psycholoog) over zijn dementeringsproces
3. In Voltooid Leven spreekt Els van Wijngaarden met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan het leven. Uniek en leesbaar proefschrift.
4. Uitgangspunt voor het boekje van specialist ouderengeneeskunde Van der Steen was om te tonen dat de mens met dementie een reis maakt naar binnen: oude herinneringen gaan weer leven. Maar die binnenwereld treedt ook weer naar buiten door verlies aan copingmechanismen en ontremming. Hij doet dit door de reis van zijn moeder tijdens haar jarenlange ziekte te beschrijven, waarbij een oud trauma over zijn ouders en grootouders veel betekenis krijgt.


 

Lezingen en lessen

Karel Kamperman verzorgde onder andere de volgende scholingen:
 • Ouderenpsychiatrie voor verpleeghuispsychologen (RINO NH)
 • Diagnostiek volgens de DSM-IV (GZ opleiding Amsterdam)
 • Wetgeving in de ouderenzorg (Breederode Hogeschool Rotterdam)
 • Psychofarmacologie voor psychologen (Laurens en RINO NH)
 • Ouderenpsychologie (Centrale RINOgroep, Rino Zuid)
 • Extramurale zorg voor ouderen (Gerion, kaderopleiding sociale geriatrie)
 • Ziektekunde (WZH Prinsenhof verzorgenden)
 • Dementie, delier en gedragsstoornissen (Florence Westhoff, Argos Zorggroep)
 • Juridische workshop (klinisch geriaters i/o, casemanagers dementie)
 • Ouderenmishandeling (Vertrouwensartsen Veilig Thuis Haaglanden)
 • Nieuwe inzichten in de Dementie diagnostiek (Delftse huisartsenkring)
 • Interculturele aspecten in de ouderenzorg (Specialisten Ouderengeneeskunde opleiding Nijmegen en Leiden)
 • Omgaan met suïcidaliteit (PITSTOP) (Parnassia Zoetermeer en Den Haag)

Karel Kamperman sprak op congressen over:
 • Medisch ambulante farmazorg voor ouderen (KNMP 2005)
 • Cultuur als risicofactor voor depressie bij Chinezen (NVvP 2010)
 • Leren op oudere leeftijd (Boerhaave 2016)
 • Waarom ouderengeneeskunde (UMC Utrecht 2016)
 • Ouderenmishandeling in de praktijk (Boerhaave 2016)
 • Ontspoorde mantelzorg (Vertrouwensartsen VVAK 2021)
 • Van Marokko tot China, interculturele ouderenzorg (Verenso 2016)
 • Voltooid leven (Doodgewoon Den Haag 2017)
 • Ontspoorde mantelzorgers (Veilig Thuis 2021)


Karel Kamperman is meerdere keren per jaar spreker in diverse Alzheimercafés, is columnist bij ZBVO en is enkele malen voor radio en tv geïnterviewd.
 

Publicaties van Karel Kamperman

Colums:

https://www.zbvo.nl/kennisbank/


Artikelen:

Marfan syndroom en sportbeoefening

K.M. Kamperman

Chroniek en Bewegen 1990;1:11‑14


Blijf er niet mee rondlopen

-een boekje over ongewenste intimiteit, seksueel geweld en geslachtsziekten‑

K.M. Kamperman

InterCollege; Den Haag, 1991


Syndroom van Marfan en sportbeoefening

K.M. Kamperman, F.J.G. Backx, W.L. Mosterd

Geneeskunde en Sport 1992;25(2);54‑63


Syndroom van Marfan en sport

K.M. Kamperman

Stichting Het Zieke Kind in Beweging, Utrecht 1995


Depressie en sportief bewegen

R.J. Bosscher, K.M. Kamperman en R. van Dijk

Uitgave NISG, Oosterbeek 1996


De sociaal geriater als partner van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige

K.M. Kamperman

Sociale Psychiatrie 1998;17(51):42-44


Bibliografie Sociale Geriatrie 1997 - 1999

Samenvattingen van de voor de sociale geriatrie relevante wetenschappelijke literatuur

Werkgroep bibliografie

NVvG, Utrecht 1998, 1999


Het delirium? Opname in het algemeen ziekenhuis, niet in het psychiatrische

AJM Stroomer-van Wijk, K.M. Kamperman

Ned.Tijdschrift v. Geneeskunde 2000;144(29): 1422-23


De Ziekte van Alzheimer, diagnostiek en medicamenteuze behandeling. Richtlijnen voor de praktijk.

Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen

Utrecht, CVZ; 2000


GSM en UMTS stralingsrisico’s

K.M. Kamperman

Nieuwsbrief Stichting HAN, Amsterdam. 2005;3: 8-10


Psychotische stoornissen bij ouderen.

Kamperman KM, Verkaaik AJB. In: Verkaaik AJB en Luijendijk HJ. Handboek sociale geriatrie.

Leusden, De Tijdstroom 2006


Juridische context van sociaal geriatrisch werken

Rorije HJ, Kamperman KM. In: Verkaaik AJB en Luijendijk HJ. Handboek sociale geriatrie.

Leusden, De Tijdstroom 2006


To know or not to be. Proefschrift in discussie over wilsbekwaamheid bij dementie

K.M. Kamperman en P.R.F. Elbracht

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2007;38:263-265


Ontwikkeling van de Sociale Geriatrie tot 1997

K.M. Kamperman

In: Canon van de Ouderengeneeskunde

DHCG, Haarlem 2012


Ontwikkeling van de Sociale Geriatrie vanaf 1997

K.M. Kamperman

In: Canon van de Ouderengeneeskunde

DHCG, Haarlem 2012


Ouderenpsychiatrie

K.M. Kamperman

In: Jüngen en Kerstens. Psychiatrie, Basiswerk V&V niveau 5

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2013


Ouderenpsychiatrie

K.M. Kamperman

In: Jüngen en Kerstens. Psychiatrie, basiswerk V&V niveau 4

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2013


Het Romantische Avondmaal

Verhaal van een zelfmoord

Nieuwsbrief april 2017; Landelijk Platform voor Rouw en Spiritualiteit

 

Contact en Tarieven

 
info@senicon.nl

> medicatie consult (e-mail): € 75

> spreker, klinische les, scholing: € 90/uur

> individuele coaching: € 95/uur

> onderzoek wilsbekwaamheid / medische verklaring: € 275 - € 350

> onafhankelijke klachtbemiddeling /extern advies: € 130/uur

> waarneming als specialist ouderengeneeskunde: tarief op aanvraag

Senicon is niet BTW plichtig